Spośród podanych niżej zdań wybierz te, ktore odnoszą się do XIX wieku. Do których stuleci odnoszą się pozostałe?

a) Kościół katolicki wywierał największy wpływ na życie społeczne i postawy ludzkie. Dzięki licznym majątkom byl poteżną siła ekonomiczną i podporą wladzy monarszej
b) W wielu krajach nastapiła demokratyzacja stosunkw społeczno-politycznych. Została ograniczona władza monarchów, zniesiono też przywileje szlachty i duchowieństwa. Powołano instytucje władzy, czyli parlamenty. Zasiadali w nich przedstawiciele wybierani przez społeczeństwo.
c) Sztukę charakteryzowała wielka roznorodnosc stylow i kierunkow - od nasladownictwa wzorow antynych, sredniowiecznych, az po calkiem nowatorskie np. realizm
d) w architekturze, sztukach plastycznych i dzielach literackich widoczne byly wpływy antyku. Czlowiek i jego sprawy staly sie glownym tematem zainteresowan twórców.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T21:50:50+02:00
Do XIX wieku odnoszą się odpowiedzi:

d) w architekturze, sztukach plastycznych i dziełach literackich widoczne były wpływy antyku. Człowiek i jego sprawy stały się głównym tematem zainteresowań twórców(chodzi o pozytywizm, w którym np. malarze obrazowali ludzi przy pracy-chociażby obraz "Kamieniarze" Courbeta)

c) Sztukę charakteryzowała wielka roznorodnosc stylow i kierunkow - od nasladownictwa wzorow antynych, sredniowiecznych, az po calkiem nowatorskie np. realizm(Realizm był także jednym z nurtów myślenia w czasach pozytywizmu, np. twórcy pisali powieści realistyczne, takie jak "Lalka")

b) W wielu krajach nastapiła demokratyzacja stosunkw społeczno-politycznych. Została ograniczona władza monarchów, zniesiono też przywileje szlachty i duchowieństwa. Powołano instytucje władzy, czyli parlamenty. Zasiadali w nich przedstawiciele wybierani przez społeczeństwo.( To hasło także odnosi się do XIX w., ponieważ po Rewolucji Francuskiej ludzie zaczęli się buntować wobec władzy absolutystycznej i wstąpiła w nich świadomość, jakby to ująć, że zwykli ludzie także mogą uczestniczyć w sposób pośredni czy też bezpośredni w rządzeniu swoim państwem. Poza tym w XIX wieku właśnie powstawało wiele parlamentów)


Natomiast jeśli chodzi o odpowiedź,
a) Kościół katolicki wywierał największy wpływ na życie społeczne i postawy ludzkie. Dzięki licznym majątkom byl poteżną siła ekonomiczną i podporą wladzy monarszej (wnioskuję, że chodzi tutaj o czasy średniowiecza, kiedy ludzie byli najbardziej zabobonni i to Kościół katolicki miał największy wpływ na umysły niewykształconych ludzi, posiadał z tego względu ogromny majątek i władzę).

Mam nadzieję, że pomogłem. Pozdrowienia:)