Przetłumaczyc słowka na polski:

1.future-
2.download-
3.track-
4.badges-
5.locate-
6.satellite system-
7.ordinary-
8.animation-
9.react-
10.keyboard-
11.tie-
12.spaceship-
13.unknow-
14.unhappy-
15.wagg-
16.creature-
17.uncomfortable-
18.pure-
19.leaves-
20.picked up-
21.stared-
22.tail-
23.flat screen TV-
24.handheld copmuter-
25.headphones-
26.smart clothes-
27.to track-
28.screamed-
29.ran-
30. across-
31.field-

2

Odpowiedzi

2010-04-11T21:06:46+02:00
1.future- przyszłość
2.download- pobierać
3.track- utwór muzyczny ? albo szlak :P
4.badges- loga (logo wytwórni czy czegoś)
5.locate- lokalizacja, miejsce
6.satellite system- system satelitarny
7.ordinary- ordynarny
8.animation- animacja
9.react- premiera
10.keyboard- klawiatura
11.tie- krawat
12.spaceship- tratwa
13.unknow-niewiedza
14.unhappy- nieszczęśliwy
15.wagg- merdać ogonem
16.creature- postać
17.uncomfortable- nieywgodny
18.pure- czysty
19.leaves- opuszczać
20.picked up- odpicowany
21.stared- wystąpili
22.tail- przecinek
23.flat screen TV- plazma :P
24.handheld copmuter- laptop
25.headphones- komórka
26.smart clothes- mądre ciuchy ?
27.to track- do ciężarówki
28.screamed- krzycząc
29.ran- chyba run ? biegać
30. across- ooprzez
31.field- pole
2010-04-11T21:15:20+02:00
Future - przyszłość
download pobierać ściągać
track szlak ścieżka tor śledztwo
badge znak logo
locate lokalizować odnajdywać
satellite system system satelitarny
ordinary zwykły zwyczajny
animation ożywienie pobudzenie animacja
react zareagować
keyboard klawiatura
tie- łuk krawat
spaceship statek kosmiczny
unknown nieznajomy obcy*
pure czystość
leave pozwolenie urlop
pick up zająć się czymś, wychwycić odebrać*
stare wypatrwyać się*
tail przecinek
handheld computer komputer przenośny
headphones słuchawki
smart clothes - eleganckie ubranie
screamed krzykacz
across po drugiej stronie
field pole
:)