Odpowiedzi

2010-04-13T14:15:03+02:00
DOGMATY MARYJNE:

I - "O Bożym Macierzyństwie Maryi" (święta Dziewica jest Matką Boga ponieważ porodziła słowo Boże, które ciałem się stało.)

II – „O Maryi zawsze Dziewicy” (Ona poczęła bez nasienia, przez Ducha świętego... i bez naruszenia porodziła Go... i po Jego urodzeniu zachowała swe nienaruszone dziewictwo.)

III – "O Niepokalanym Poczęciu Maryi” (Najświętsza Maryja Panna w pierwszej chwili swego poczęcia za szczególną łaską i przywilejem Boga Wszechmogącego, przez wzgląd na zasługi Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkie- go, została zachowana wolna od wszelkiej zmazy winy pierworodnej.)

IV – "O wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny” (Niepokalana Boża Rodzicielka, zawsze Dziewica, Maryja, po wypełnieniu życia ziemskiego, została z ciałem i duszą do chwały niebieskiej wzięta.)