Uporządkuj chronologicznie wybrane fakty. Wyjaśnij związki przyczynowo-skutkowe zachodzące między nimi.
a) I rozbiór Polski
b)chaos w kraju wywołany konfederacją barską
c)oburzenie szlachty wtrąceniem się Rosji i Prus w sprawy RP
d)zawiązanie konf. barskiej
e)pierwsze próby reform
f)integracja Rosji i Prus w sprawy RP
g)sprzeciw szlachty wobec reform

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T12:23:26+02:00