1. Napisz w jaki sposób powstają bagna

2. Gdzie w Polsce występują największe obszary bagien?

3. Wyjaśnij termin "krasowienie"

4. Napisz kilka zdań o Zalewie Zegrzyńskim
- dlaczego i kiedy powstał
-jakie rzeki do niego wpadają (Buk, Narew)
-średnia głębokość
- 4 funkcje które pełni


proszę! pilne! potrzebne na jutro!

DAJĘ NAJ!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T21:34:23+02:00
1.Bagna tworzą się poprzez zarastanie jezior bądź w procesach krasowych. Jezioro wypełnione przez osady pochodzące z obumierającej roślinności pływającej zarasta,tworząc jednocześnie bagno,a potem torfowisko.

2.W dolinie Biebrzy-tzw. Bagna Biebrzańskie

3.Krasowienie jest procesem polegającym rozpuszczeniu i wymyciu skał węglanowych przez wody zawierające dwutlenek węgla oraz poszerzaniu szczelin.
Rzeźba krasowa jest efektem krasowienia.

4.-powstał w 1963 r. ;powstało wskutek zamknięcia koryta Narwi zaporą ziemną i spiętrzenia wód Narwi i uchodzącego tam Bugu.
-hm?
-10m

-nawodnienie łąk
-ochrona przeciwpowodziowa
-siedlisko dla ptaków
-rekreacja
9 4 9