Odpowiedzi

2010-04-11T21:37:31+02:00
Rola Rady Ministrów w państwie:
-Rada Ministrów to kolegialny organ władzy wykonawczej. Jednak zarówno premier, jak i ministrowie mają własne kompetencje.
-Rada prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną państwa.
Prezes Rady Ministrów (premier) stoi na czele rządu, kieruje i organizuje pracę rządu, koordynuje i kontroluje pracę członków rządu oraz kieruje pracą terenowych organów administracji. Sprawuje także nadzór nad samorządem.
Uprawnienia Rady Ministrów:
-wykonywanie ustaw i prawo inicjatywy ustawodawczej,
-wydawanie rozporządzeń,
-kontrolowanie i koordynowanie prac organów administracji państwowej,
-uchwalanie projektu budżetu i kierowanie jego wykonaniem,
-ochrona interesów skarbu państwa,
-zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz porządku publicznego,
-sprawowanie ogólnego kierownictwa w stosunkach z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi (zawieranie umów międzynarodowych)
-zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego kraju i ogólne kierowanie obronnością.

Jeżeli masz jakieś wątpliwości, mogę zrobić skana i wysłać Ci na maila :) mam nadzieję, że się przyda:)
4 2 4