PILNEE!!!!!!!!! ---> Daje najj!
Basen ma pojemność 700m(szesciennych). Woda jest dostarczona 2 rurami. Pierwsza rura dostarcza o 5m(szesciennych) w ciągu godz. wiecej niz druga rura. Gdyby napelnic basen tylko pierwsza rura to zostalby on napelniony w czasie o 16godz krotszym niz druga rura. W jakim czasie basen zostanie napelniony przy pomocy obu rur?

plzzz..............( z obliczeniami)

1

Odpowiedzi

2010-04-11T21:12:33+02:00
X - tyle m3 dostarcza 2. rura w ciągu godz.
x+5 - tyle m3 dostarcza 1. rura w ciągu godz.

700/x = 700/(x+5) + 16 (mnożę przez x+5)
700/x *(x+5) = 700 + 16*(x+5)
700+3500/x = 700 + 16x + 80 (mnożę przez x)
700x+3500 = 700x + 16x² + 80x
-16x² - 80x +3500 = 0 (/4)
-4x² - 20x +875 = 0

delta: 400 + 14000 = 14400
pierwiastek(delta) = 120
x = (20 - 120)/(-8) = 12,5 - tyle m3 dostarcza 2. rura w ciągu godz.
x+5 = 17,5 - tyle m3 dostarcza 1. rura w ciągu godz.

czyli w ciągu godziny obydwie rury dostarczają 17,5 + 12,5 = 30 m3 wody.

700/30= 23 godz 20 min - tyle czasu zajmie napełnienie basaenu dwiema rurami.