Zad.1
W 1095 r. papież Urban II na synodzie w Clermont w Burngundii rzucił hasło "wojny świętej". Wyjaśnij jakie były skutki jego apelu.

zad.2 Wymień trzy negatywne zjawiska występujące w Kościele w IX- XI., które spowodowały, że koniecze stało sie jego zreformowanie.

Prosze to pilne na jutro : )

1

Odpowiedzi

2010-04-11T21:31:39+02:00
Zad. 1
Po zakończeniu obrad synodu do większości krajów europejskich zostałi wysłani papiescy wysłannicy, którzy propagowali ideę krucjaty wśród ryserstwa. Podkreślano możliwość wzbogacenia się. Szczególnie zainteresowani byli tym zwykli chłopi, czego skutkiem było zorganizowanie Krucjaty Ludowej (zakończonej klęską chłopów). Oczywiście na tym się nie skończyło, organizowane były następne krucjaty. Szczególną uwagę należy zwrócić na krucjatę dziecięcą, która zakończyłą się katastrofą: kilka tysięcy dzieci poniosło śmierć z wyczerpania i głodu. Reszta została sprzedana w Aleksandrii jako niewolnicy.

Zad. 2
-podział kościoła na wschodni i zachodni
-pieniądze i władza stały się dla duchowieństwa priorytetem. Wartości religijne i morlane zeszły na drugi plan.
-rywalizacja z cesarzem

Mam nadzieję, że pomogłem, pozdrawiam :)
5 4 5