1. Jak nazywała się nauczyciel wstępnej klasy w gimnazjum klasycznym w Klerykowie, u którego Marcinek pobierał korepetycje przed egzaminami do tegoż gimnazjum? (1 pkt)
............................................................................................................
............................................................................................................
2. Pęk jakich kwiatów rzucił swej matce na kolana Marcin Borowicz podczas podróży do Gawronek? Przed jakim świętami miało miejsce to zdarzenie? (2 pkt)
............................................................................................................
............................................................................................................
3. Kim był profesor Leim? (1 pkt)
............................................................................................................
............................................................................................................
4. Jak się nazywał (imię, nazwisko i przezwisko) i kim był pierwszy nauczyciel Andrzeja Radka? W jaki sposób pomógł Andrzejowi? (3 pkt)
............................................................................................................
............................................................................................................
5. Kto, do kogo i w jakiej sytuacji wypowiedział słowa:
"Masz- za teatr, masz za inspektorskie zebrania, masz za literaturę! Tyś mnie chciał do siebie podobnym...Masz, renegacie, masz szpiegu..." ? (3 pkt)
............................................................................................................
............................................................................................................
----------1. Jak nazywała się właścicielka stancji, u której zamieszkał w Klerykowie Marcin Borowicz? (1 pkt)
............................................................................................................
............................................................................................................
2. Kim był Bernard Zygier i w jaki sposób wpłynął na zmianę zachowania Marcina Borowicza? (2 pkt)
............................................................................................................
............................................................................................................
3. Kto w gimnazjum klerykowskim uczył języka rosyjskiego? (1 pkt)
............................................................................................................
............................................................................................................
4. Kto, do kogo i w jakiej sytuacji wypowiedział znamienne słowa:

"Nauka jest jak niezmierne morze... Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony."? (3 pkt)
............................................................................................................
............................................................................................................
5. Jakiej sytuacji dotyczy cytowany fragment:
"Serce Marcina szarpnęło się nagle, jakby chciało wydrzeć się z piersi, ciałem jego potrząsało wewnętrzne łkanie. Ścisnął mocno zęby, żeby z krzykiem nie szlochać. Zdawało mu się, że nie wytrzyma, że skona z żalu." ? (3 pkt)
............................................................................................................
............................................................................................................

1

Odpowiedzi

2010-04-11T21:27:39+02:00
Ad1
ad3 - Leim -nauczyciel łaciny
ad 4 1 nauczyciel Radka to Antoni Paluszkiewicz (Kawka)

--------------------------------------

ad 1 Stara "Przepiórzyca"
ad 2 Bernard Zygier- uczeń wydalony z poprzedniego gimnazjum za patriotyzm, n
ad 3 Iłarion Stiepanycz Ozierskij
ad 5 fragment prawdopodobnie dotyczy sytuacji recytowania przez Zygiera "reduty Ordona"
3 3 3