Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T21:32:13+02:00
L = 2,45 m
n = 100 (ilość wahnięć)
t = 314s (czas 100 wahnięć)

Okres to czas wahnięć podzielony przez ich ilość, więc

T=t/n
T=314/100
T=3,14 [1/s]

Teraz możemy obliczyć przyspieszenie ziemskie w tym miejscu, przekształcając wzór:

T=2π√l/g
Pozbywamy się pierwiastka, podnosząc obie strony do potęgi drugiej

T²=4π²l/g
T²=4π²l
g=4π²l/T²

g=4 * 3,14² * 2,45 / 3,14²

* to mnożenie

g=9,8 [m/s²]

Odp. T = 3,14 [1/s], g=9,8 m/s²
1 5 1