Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T21:20:03+02:00
Ryby chrzęstnoszkieletowe
Od ryb kostnoszkieletowych odróżnia je przede wszystkim budowa szkieletu, łusek i zębów.

ryby kostnoszkieletowe.
* znaczna część szkieletu skostniała, co odróżnia je od ryb chrzęstnoszkieletowych, stanowiących odrębną gromadę
* ciało pokryte łuskami lub nagie
* w większości wyposażone w pęcherz pławny, który u niektórych (dwudyszne) pełni funkcję dodatkowego narządu oddechowego
* pojedyncza szczelina skrzelowa osłonięta pokrywą skrzelową (operculum)
* brak przegród międzyskrzelowych
* brak zastawki spiralnej w jelicie
* u większości gatunków zapłodnienie zewnętrzne
2 2 2