Odpowiedzi

2010-04-11T21:32:27+02:00
Korespondencja – wymiana informacji między ludźmi w postaci tekstu na papierze (np. list, pocztówka) lub elektronicznie (np. e-mail, czat, komunikaty)W teorii ekonomii korespondencja (ang. correspondence) jest uogólnieniem pojęcia funkcji. Formalnie, korespondencja pomiędzy zbiorami A i B jest odwzorowaniem f : A → P(B) ze zbioru A na zbiór potęgowy P(B) zbioru B. Zazwyczaj zakłada się dodatkowo, że każdemu elementowi zbioru A przyporządkowany jest niepusty podzbiór zbioru B, czyli że \forall{a} {\in} A f(a)\neq\emptyset.

Z matematycznego punktu widzenia korespondencja jest szczególnym przypadkiem relacji i w tym kontekście często określa się ją mianem multifunkcji.

Przykładem korespondencji w teorii gier jest korespondencja strategii optymalnej, która określa najlepszą strategię danego gracza dla ustalonych strategii wszystkich jego przeciwników. W przypadku gdy najlepsza strategia jest zawsze określona jednoznacznie, wówczas korespondencja strategii optymalnej jest po prostu funkcją. Jeżeli jednak dla pewnych strategii przeciwników, istnieje kilka strategii przynoszących jednakową wypłatę, wówczas istnieje nie jedna, lecz wiele strategii optymalnych, i mamy do czynienia z korespondencją strategii optymalnej a nie funkcją.Korespondencja seryjna - technika tworzenia w edytorze tekstów jednobrzmiących dokumentów, różniących się jedynie zawartością kluczowych pól dokumentu, które są automatycznie wypełniane treścią pól pobieranych z zewnętrznej bazy danych.

Utworzenie korespondencji seryjnej wymaga napisania dokumentu wzorcowego z tekstem oraz wstawienia do niego pól odpowiadających np. bazie adresowej - imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail itd. W chwili połączenia dokumentu wzorcowego z zewnętrzną bazą danych powstanie seria zindywidualizowanych dokumentów, w których pole "imię" zostanie wypełnione imionami z bazy, pole "nazwisko" nazwiskami z bazy itd. Seria takich dokumentów może służyć jako zwykłe listy, poczta elektroniczna, faks, etykiety, koperty itp.

Korespodencja seryjna jest zwykle stosowana w biurach, zaś narzędzia do jej tworzenia są zawarte we wszystkich zaawansowanych pakietach biurowych, jak OpenOffice, Microsoft Office, WordPerfect Office itd. Technika ta znacznie ułatwia i przyspiesza prowadzenie korespodencji z wieloma osobami, zastępując staromodne techniki sprzed ery komputerowej, w której napisanie tego rodzaju dokumentu wymagało zazwyczaj ręcznego redagowania każdego listu z osobna.

Przykład szablonu w edytorze - w momencie generowania serii gotowych dokumentów pola "blok adresowy" i "wiersz pozdrowienia" są zastępowane konkretnymi danymi z bazy, jak "Jan Kowalski, Warszawa" i "Szanowny Panie", "Selena von Eichendorf, Inowrocław" i "Szanowna Pani" itd.
Korespondencja sztuk — rozpoznawanie podobieństw między różnymi dziedzinami sztuki typowymi dla danej epoki. Korespondencja sztuk może mieć różny zakres, np. występowanie elementów różnych sztuk w jednym utworze (ilustracja w powieści).
3 3 3