W szkole liczącej 450 uczniów 6 % uczęszcza na kółko plastyczne , 8 % na kółko muzyczne , 2 % na kółko matematyczne , a 80 % nie uczęszcza na żadne z dodatkowych zajęć.Pozostała część uczniów należy do kółka geograficznego. Oblicz, ile osób należy do poszczególnych kół, oraz ile procent uczniów chodzi na kółko geograficzne.

3

Odpowiedzi

2010-04-11T21:25:18+02:00
450- wszyscy uczniowie
6%- kółko plastyczne
8%- kółko matemetyczne
80% zadne kółko
100%-(6%+8%+80%)= 100%-96%=4% kółko geograficzne

450-100%
x-6%
450*6%/100%=27-uczniowie uczęszczający na kółko plastyczne

450-100%
x-8%
450*8%/100%=36-uczniowie uczęszczający na kółko muzyczne

450-100%
x-2%
450*2%/100%=9-uczniowie uczęszczający na kółko matematyczne

450-100%
x-80%
450*80%/100%=360 -uczniowie nie uczęszczający na żadne kółko

450-100%
x-4%
450*4%/100%=18-uczniowie uczęszczający na kółko geograficzne

27+36+360+18+9=450
450=450
2010-04-11T21:29:44+02:00
450 * 0,06=27 kółko plastyczne
450*0,08=36 kółko muzyczne
450*0,02=9 kółko matematyczne
450*0,8=360 uczniowie którzy nie uczęszczają na żadne kółko
360+9+36+27=432
450-432=18 kółko geograficzne
2010-04-11T21:32:01+02:00
Kółko plastyczne - 6%*450 = 27
kółko muzyczne - 8%*450 = 36
kółko matematyczne - 2%*450 = 9
nie uczęszcza - 80%*450 =360
kółko geograficzne = 450-27-36-9-360 = 18
x%*450 = 18 |*100
450x = 1800 |:450
x = 4
na kółko geograficzne 4% uczniów