Stosując wzory skróconego mnożenia, rozłóż wielomian W na czynniki ,gdy:

W(x)=16-9x^ (^) <--- (do kwadratu )

W(x)= x^-x+1/4 (1/4)<--- ułamek jedna czwarta

W(x)=8x^+27

W(x)=125x"-8 (")<--- do trzeciej

W(x)=8x"+12x^+6x+1

W(x)=81x""-16 ("") <--- do czwarej

W9x)-(x-1)"+8Proszę o pomoc z góry dziękuję. ;))

2

Odpowiedzi

2010-04-11T21:36:22+02:00
W(x)=16-9x² = (4 - 3x)(4+3x)
W(x)= x²-x+1/4 = (x - ½)²
W(x)=8x³+27 = (2x + 3)(4x² - 6x + 9)
W(x)=125x³-8 = (5x - 2)(25x² + 10x + 4)
W(x)=81x⁴-16 = (9x² + 4)(9x² - 4) = (x² + 4)(3x +2)(3x - 2)


Sprawdź wszystkie przykłady czy są dobrze przepisane.
ostatni podpunkt - powinno być (9x^2 + 4), a nie (x^2 + 4) :) Mały błąd się tobie wdarł
2010-04-11T21:48:22+02:00
W(x)=16-9x² = (4 - 3x)(4+3x)
W(x)= x²-x+1/4 = (x - ½)²
W(x)=8x³+27 = (2x + 3)(4x² - 6x + 9)
W(x)=125x³-8 = (5x - 2)(25x² + 10x + 4)
W(x)=81x⁴-16 = (9x² + 4)(9x² - 4) = (x² + 4)(3x +2)(3x - 2)