Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T01:34:25+02:00
10
tgα=-2 ii lub iV Cw.

sinα/cosα=-2
sinα=-2cosα
sin²α+cos²α=1
4cos²α+cos²α=1
5cos²α=1
cos²α=1/5
cosα=-√5/5 lub cosα=√5/5
sinα=2√5/5 lub sinα=-2√5/5

[sin³α-3 cos³α]/[5sinα-cosα]=[8*5√5/125-3*(-5√5/125)]/[10√5/5+√5/5]=
[8√5/25+3√5/25)]/[11√5/5]=[11√5/25)]/[11√5/5]=1/5

[sin³α-3 cos³α]/[5sinα-cosα]=[-8*5√5/125-3*(5√5/125)]/[-10√5/5-√5/5]=
[-8√5/25-3√5/25)]/[-11√5/5]=[-11√5/25)]/[-11√5/5]=1/5
XIV
2
a
sin2x-sinx=0
2sinxcosx-sinx=0
sinx(2cosx-1)=0
sinx=0 lub 2cosx-1=0
x=kπ, k∈C
lub
2cosx=1
cosx=1/2
x=π/3 +2kπ
lub
x=2/3 π+2kπ

b
sin2x>sinx

z a znamy już miejsca zerowe
x∈(0;π/3)u(π;2/3π)
1 4 1