2. Miara kąta wewnętrznego pięciokąta foremnego jest równa:
a)144° b) 72° c)54° d)108°

3. Z trójkąta równobocznego o boku 3 wycięto koło wpisane w ten trójkąt. Oblicz pole pozostałej części trójkąta..

4) W kwadrat o boku długości 10 wpisano okrąg, a następnie opisano na nim okrąg. O ile długość okręgu opisanego jest większa od długości okręgu wpisanego?


nie muszą być wszystkie . ;)

2

Odpowiedzi

2010-04-11T22:07:22+02:00
2010-04-11T22:59:21+02:00
2. 360÷5=72 (b)


3.PΔ=a²√3÷4
PΔ=3²√3÷4
PΔ=9√3÷4
r=a√3÷6
r=3√3÷6
r=√3÷2
Pkoła=лr²
Pk=л(√3÷2)²
Pk=¾Л
Ppozost.części=PΔ-Pk
Ppoz.częś.=9√3÷4-¾л
Ppoz.czę=6√3Л