Państwo Bożena i Andrzej wybudowali dom,wzorując się na architekturze polskich dworków.Ścianę frontową domu zdobią cztery kolumny o wysokości 2,15 m i obwodzie 1,25 m każda.Oblicz ,ile metrów betonu zużyto na budowę tych kolumn.

2

Odpowiedzi

2010-04-11T21:48:19+02:00
Najpierw liczymy objętość jednej kolumny<walca> a potem mnożymy razy 4.

H=2,15m
Obwód=2πr
1,25m=2πr/:2π
r=1,25m/2π
π≈3,14
r=1,25m/ 2*3,14
r=1,25m/6,28
r≈0,2m

V=πr²*H
V=3,14 *(0,2)²*2,15
V=3,14*0,04*2,15
V≈0,27m³
0,27m³*4≈1,08m³
na budowę tych kolumn zużyto ≈1,08m³betonu
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T21:49:02+02:00
R - promień podstawy walca (kolumny)
H - wysokość walca (kolumny)
O - obwód walca (kolumny)

O = 1,25 m
H = 2,14 m

O = 2πr
2πr = 1,25 /: 2π
r = 0,625/π m
Objętość jednej kolumny
V = πr²H
V = π*(0,625/π)²*2,14 = π * (0,390625/π²) * 2,14 = 0,8359375/π m³
Objętość 4 kolumn
4 * 0,8359375/π = 3,34375/π m³ ≈ 1,065 m³
Na budowę kolumn zużyto 3,34375/π m³ ≈ 1,065 m³ betonu

Pozdrawiam;*