Odpowiedzi

2010-04-11T21:37:44+02:00
Źrebię,źrebiątko,źrebak, źrebaczek, źrebaczka

późno,późny,opóźnił,opóźnienie, opóźniony, spóźniony

źródło,źródełko,źródlany, źródełka
2010-04-11T22:11:54+02:00
Źrebię źre-bię
źrebiątko źre-bią-tko
źrebak źre-bak

późno póź-no
późny póź-ny
opóźnił o-póź-nił

źródło źród-ło
źródełko źró-deł-ko
źródlany źró-dla-ny