Sprawdź w pewnym źródle informacji i odpowiedz na poniższe pytania:
1. Jakie czynniki są niezbędne, aby zaszła reakcja fotosyntezy?
2. W jaki sposób tlenek węgla(IV) dostaje się do atmosfery?
3. Jakie są substraty reakcji, w której wydychamy powietrze z płuc przez rurkę do zlewki z wodą wapienną?
4. Napisz NAJWAŻNIEJSZE informacje o tlenku węgla(IV)
5. Jakim stanem skupienia jest płomień palącej się świecy?

Pomóżcie, to ważne!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T21:16:25+01:00
1.Jest potrzebna woda, dwutlenek węgla, składniki mineralne, światło i chlorofil( zielony barwnik).

2.Dostaje sie do atmosfery poprzez:
spalanie (przemysł, motoryzacja, gosdpodarstwo domowe)
wybuchy wulkanów
procesy fermantacji
wydychanie
butwienie
Jest z niej usuwany poprzez:
fotosyntezę
opady atmosferyczne

3.(brak)

4.Tlenek ten jest bezbarwnym gazem, bez zapachu, nie podtrzymującym palenia.

5.Płomień palącej się świecy jest w stanie gazowym gdyż drga podczas słabego podmuchu.

Tylko tyle mam [;
  • Użytkownik Zadane
2009-11-03T21:30:32+01:00
1)
Czynniki niezbędne, aby zaszła reakcja fotosyntezy to przede wszystki swiatło czyli jasnośc jego energia jest zamieniana na energię wiązań chemicznych,produkt uboczny wydzielany jest tlen oraz fazy ciemnej, energia wiązań chemicznych, związków powstałych w fazie świetlnej, jest wykorzystywana do syntezy związków organicznych. Wydajność zamiany energii światła na energię wiązań chemicznych węglowodanów.
2)
Tlenek węgla nie tylko jest w niej gromadzony ale ulega też wielu przemianom, dzięki którym jego zawartość w atmosferze zmniejsza się np;pochłaniany w procesie fotosyntezy roślin zielonych, rozpuszczany w wodach oceanów,
3)
Wczasie oddychania wdychamy z powietrzem tlen,który łaczy sie zatomami węgla będącymi jedynym budulców w naszego organizmie .w wyniku tego połączenia tworzy sie miedzy innymi tlenek węgla IV ktory wydalany z
organizmu w czasie wydychania powietrza z płuc .W organizmie zachodzi reakcia chemiczna
4)
ditlenek węgla lub tlenek węgla(IV)) – nieorganiczny związek chemiczny, tlenek węgla na IV stopniu utlenienia.Bezwonny i niepalny gaz, dobrze rozpuszczalny w wodzie i cięższy od powietrza.W temperaturze pokojowej jest bezbarwny
5)
rodzajów nieożywionego układu otwartego - to płomień świecy. Pobiera on materię (paliwo - tj. wosk i powietrze) z otoczenia i jednocześnie oddaje ją (dym) wraz z energią cieplną. Przykładem układu otwartego może być jakikolwiek żywy organizm, niezależnie od tego, czy będzie to prosta komórka czy istota ludzka.