Zapisz w postaci wyrażenia i oblicz:
a) sumę liczby ( -14) oraz iloczynu liczb 1 ¹₆ i 6
b) sumę iloczynu liczb ²₇ i 2 ⁴₅ oraz iloczynu liczb ( - 4 ¹₅ ) i ⁵₇
c)różnicę iloczynu liczb ( -4 ¹₃ ) i ( ¹²₁₃ ) oraz ilorazu liczb ²₉ i 3 ¹₃
d) iloczyn sumy liczb ( -3 ⁴₉ ) i 1 ²₃ oraz sumy liczb 5 ¹₆ i ( - 2 ¹₄ )
e)iloczyn różnicy liczb ( - 2 ¹₅) i ( - 5 ⁴₁₅ ) oraz różnicy liczb 5 i 6 ¹₄
f) iloraz sumy liczb ( - 1 ²₇) i ⁵₁₄ oraz sumy liczb ( -²₇) i - 1 ³₁₄

1

Odpowiedzi

2010-04-11T22:00:55+02:00
A) sumę liczby ( -14) oraz iloczynu liczb 1 ¹₆ i 6
(-14)+1⅙*6=(-14)+⁷/₆*6=(-14)+7=-7

b) sumę iloczynu liczb ²₇ i 2 ⁴₅ oraz iloczynu liczb ( - 4 ¹₅ ) i ⁵₇
²/₇* 2⅘+(-4⅕)*⁵/₇=²/₇*¹⁴/₅+(-²¹/₅)*⁵/₇=²⁸/₃₅-²¹/₇=⅘-3= -2⅕

c)różnicę iloczynu liczb ( -4 ¹₃ ) i ( ¹²₁₃ ) oraz ilorazu liczb ²₉ i 3 ¹₃
(-4⅓)*¹²/₁₃ - ²/₉*3⅓ = -¹³/₃*¹²/₁₃ - ²/₉*¹⁰/₃ = -¹²/₃-²⁰/₂₇ = -4-²⁰/₂₇ = -4²⁰/₂₇

d) iloczyn sumy liczb ( -3 ⁴₉ ) i 1 ²₃ oraz sumy liczb 5 ¹₆ i ( - 2 ¹₄ )
(-3⁴/₉ + 1⅔) * [5⅙ + (-2¼) = (-3⁴/₉ + 1 ⁶/₉) * (5²/₁₂ - 2 ³/₁₂) = -1⁷/₉*2⁹/₁₂ = -¹⁶/₉*³³/₁₂ = -⁵²⁸/₁₀₈ = -⁸⁸/₁₈ = -4 ¹⁶/₁₈ = -4⁸/₉

e)iloczyn różnicy liczb ( - 2 ¹₅) i ( - 5 ⁴₁₅ ) oraz różnicy liczb 5 i 6 ¹₄
[-2⅕-(-5⁴/₁₅)]*(5-6¼) = (-2³/₁₅+5⁴/₁₅)*(-1¼)=3¹/₁₅*(-1¼) = ⁴⁶/₁₅*(-⁵/₄) = -²³⁰/₆₀ = -²³/₆ = -3⅚

f) iloraz sumy liczb ( - 1 ²₇) i ⁵₁₄ oraz sumy liczb ( -²₇) i - 1 ³₁₄
[(-1²/₇)+⁵/₁₄] ÷ [(-²/₇)+(-1 ³/₁₄] = [(-1⁴/₁₄)+⁵/₁₄] ÷ [(-⁴/₁₄)+(-1 ³/₁₄] = (-¹³/₁₄) ÷ [(-⁴/₁₄)-1 ³/₁₄] = (-¹³/₁₄) ÷ 1⁷/₁₄ = (-¹³/₁₄)÷ 1½ = (-¹³/₁₄) ÷ ³/₂ = (-¹³/₁₄)*⅔= -²⁶/₄₂ = -¹³/₂₁