Napisz kilka zadań z pytaniami, lub nie jakiekolwiek o telewizji!
Proszę by bylo po Polsku polecenia po Ang. reszta.Myślę, że nie trudne bo dla 1 klasy gimna, czyli wszystkie podstawowe słówka.

Może być np. tekst jakiś o np. serialu i by były luki a tam trzeba było wpisac slowa z ( ramki)! Błagam ludzie.Tylko ulożyć kilka zadań ( nie dużo)!

1

Odpowiedzi

2010-04-11T22:07:59+02:00
Answer these questions. Odpowiedz na pytania:

1. Do you like watching television? Czy lubisz oglądać TV?
2. Do you like watching commercials? Czy lubisz oglądać reklamy?
3. What's your favourite programme? Jaki jest twój ulubiony program?
4. What's your favourite channel? Jaki jest twój ulubiony kanał?
5. How many hours do you watch TV every day? Ile godzin oglądasz tv kazdego dnia?
Complete the sentences. Use the following prepositions.
down, on, up, over, off
Uzupełnij zdania. Użyj następujących przyimków.

1. I'd like to watch my favourite movie. Can you turn the TV ... ? (ON. Chciałbym obejrzeć mój ulubiony film. Czy możesz włączyć tv?)

2. I can't hear anything. Can you turn it .... ? (UP. Nie słyszę nic, czy możesz podgłosić?)

3. I'd like to learn Maths, can I turn the TV .... ? ( OFF. Chciałbym pouczyć się matematyki, czy mogę wyłączyć tv?)

4. I'd like to watch another channel. There's my favourite programm. Can I turn it ... ? (OVER. Chciałbym obejrzeć inny kanał. Tam jest mój ulubiny program. Czy mogę przełączyć?)

5. It's to loud! Can you turn it ... ? (DOWN. To jest za głośno! Możesz przyciszyć?)