Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T19:20:10+02:00
Witam :)
Poganiał mnie czas i sugestia, żeby jak najszybciej i rozwiązanie było lakonicz -
ne, co niniejszym chcę poszerzyć.
Przede wszystkim rozumiem, że 1kg gazu o temp. 100*C oznacza 1 kg pary
wodnej o tej temperaturze. Dalej - przyjęte oznaczenia w kolejności etapów
odbierania ciepła :
1. Kondensacja pary wodnej : para 100*C------->woda 100*C
---QR - ciepło odebrane podczas skraplania,
---R - ciepło skraplania w temp. 100*C - 2 260 000 J/kg,
QR = m*R = 2 260 000 J = 2 260 kJ
2. Ochładzanie wody : woda 100*C-------->woda 0*C
---Qw - ciepło odebrane przy ochładzaniu wody,
---cw - ciepło właściwe wody - 4200 J/kg*C
Qw = m*cw*[100*C-0*C] = 420 000 J = 420 kJ
3. Krzepnięcie wody : woda 0*C------->lód 0*C
---QL - ciepło odebrane przy krzepnięciu,
---L - ciepło krzepnięcia wody - 340 000 J/kg
QL = m*L = 340 000 J = 340 kJ
4. Ochładzanie lodu : lód 0*C------->lód -10*C
---Ql - ciepło odebrane przy oziębianiu lodu
---cl - ciepło właściwe lodu - 2100 J/kg*C
Ql = m*cl*[0*C-(-10*C)] = 21 000 J = 21 kJ

Q = QR + Qw + QL + Ql = 3 041 kJ = 3,041 MJ trzeba odebrać od 1kg pary
wodnej 100*C, aby otrzymać 1 kg lodu -10*C.

Semper in altum.............................pozdrawiam :)