Ułóż i rozwiąż odpowiednie równania:
a.) średnia arytmetyczna liczby x i liczby o 7 większej od x wynosi 20.
b.) średnioa arytmetyczna trzech liczb: liczby y, trzykrotności liczby y i liczby o 10 większej od y wynosi 16.
c.) do liczby 15 dodano liczbę y, a od liczby 51 odjęto y i otrzymano równe liczby.

2

Odpowiedzi

2010-04-11T21:49:40+02:00
A.) średnia arytmetyczna liczby x i liczby o 7 większej od x wynosi 20.


(x+x+7)/2=20
x= 16,5

b.) średnioa arytmetyczna trzech liczb: liczby y, trzykrotności liczby y i liczby o 10 większej od y wynosi 16.

(y+3y+y+10)/2=16
y=4,4

c.) do liczby 15 dodano liczbę y, a od liczby 51 odjęto y i otrzymano równe liczby.

15+y=51-y
y=18
1 5 1
2010-04-11T22:03:28+02:00
A)[x+(x+7)]:2=20/:2
x+(x+7)=20
2x+7=20

20-7=13
13:2=6,5
x=6,5.

b)[y+3y+(y+10)]:3=16/:3
y+3y+y+10=5 1/3
5y=5 1/3 - 10
5y=-4 2/3
y=-4/5.

c)15+y=51-y
2y=51-15
2y=36/:2
y=18.