Odpowiedzi

2010-04-11T21:57:18+02:00
*Bunt jednostki- skierowany głównie własnymi pobudkami odmiennym zdaniem na dany temat, bunt indywidualny.

*Bunt Pokolenia- jest to bunt pewnej generacji, np. bunt młodzieży wobec ustroju politycznego panującego w danym kraju, dotyczy głownie jednej generacji. Widoczne jest to wyraźne zaangażowanie określonej grupy wiekowej.

2. Przeważnie bunt jest przejawem braku zgody na to co obecne, krzywdzące, niemoralne. Bunt jest przejawem chęci zmiany na lepsze, ulepszaniem świata, brakiem zgody na chaos, korupcję, demoralizację i bezprawie. Postawa ta nie musi jednak charakteryzować osób o romantycznym nastawieniu do świata. Czasami bunt jest przejawem egoizmu, wyłamania się z ustanowionego porządku, chęci korzyści.
3. Możliwy jest bunt nieromantyczny, oparty na chaose i zaspokajaniu własnych potrzeb.
1 4 1