Odpowiedzi

2010-04-11T21:53:07+02:00
Źrebię . źre-bię
źrebiątko . źre-biąt-ko
źrebak . źre-bak
późno . póź-no
późny . póź-ny
opóźnił . o-póź-nił
źródło . źród-ło
źródełko . źró-deł-ko
źródlany . źród-la-ny

prosze ;]
2 4 2
2010-04-11T21:54:06+02:00
Źrebię źre-bię
źrebiątko źre - bią - tko
źrebak źre -bak
późno pó-źno
późny pó - źny
opóźnił o - póź -nił
źródło źró - dło
źródełko żró - deł - ko
źródlany źró - dla - ny
6 2 6
2010-04-11T21:54:42+02:00
Źrebię źre-bię
źrebiątko źre-bią-tko
źrebak źre-bak

późno póź-no
późny póź-ny
opóźnił o-póź-nił

źródło źród-ło
źródełko źró-deł-ko
źródlany źró-dla-ny


Mam nadzieję, że pomogłam:)))
Polecam się na przyszłosć;]]]
pozdrawiam