1. Ułóż równania reakcji sodu i wapnia z kwasem solnym. Nazwij otrzymane sole.

2. Ułóż równania reakcji:
a) Kwasu ortofosforowego(V) z: Ca, K, Al, Zn
b) Kwasu solnego z : CuO, MgO, Na2O, Al2O3, PbO2
podaj nazwy otrzymanych soli.

3. Ułóż równania reakcji otrzymywania chloerku magnezu z czterema sposobami.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T22:01:24+02:00

1.
2Na+2HCl--->2NaCl+H2 powstał chlorek sodu
Ca + 2HCl--->CaCl2 + H2 powstał chlorek wapnia

2.
a)
2H3PO4 + 3Ca--->Ca3(PO4)2 + 3H2 fosforan V wapnia
2H3PO4 + 6K--->2K3PO4 + 3H2 fosforan V potasu
2H3PO4 + 2Al---> 2AlPO4 + 3H2 fosforan V glinu
2H3PO4 + 3Zn--->Zn3(PO4)2 + 3H2 fosforan V cynku
b)
2HCl + CuO--->CuCl2 + H2O chlorek miedzi II
2HCl + MgO---> MgCl2 + H2O chlorek magnezu
2HCl + Na2O--->2NaCl + H2O chlorek sodu
6HCl + Al2O3--->2AlCl3 + 3H2O chlorek glinu
4HCl + PbO2--->PbCl4 + 2H2O chlorek ołowiu IV

3.
Mg + 2HCl--->MgCl2 + H2
MgO + 2HCl---> MgCl2 + H2O
Mg(OH)2 + 2HCl--->MgCl2 + 2H2O
MgSO4 + BaCl2 ------> MgCl2 + BaSO4 (osad)

18 4 18
2010-04-11T22:02:39+02:00
2Na + 2HCl = 2NaCl + H2 chlorek sodu
Ca + 2HCl = CaCl2 + H2 chlorek wapnia

3Ca + 2H3PO4 = Ca3(PO4)2 + 3H2 fosforan(V) wapnia
6K + 2H3PO4 = 2K3PO4 + 3H2 fosforan(V) potasu
2Al + 2H3PO4 = 2AlPO4 + 3H2 fosforan(V) glinu
3Zn + 2H3PO4 = Zn3(PO4)2 +3 H2 fosforan(V) cynku

CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O chlorek miedzi(I)
MgO + 2HCl = MgCl2 + H2O chlorek magnezu
Na2O + 2HCl = 2NaCl + H2O chlorek sodu
Al2O3 + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2O chlorek glinu
PbO2 + 4HCl = PbCl4 + 2H2O chlorek olowiu(IV)

Mg + Cl2 = MgCl2
Mg + 2HCl = MgCl2 + H2
MgO + 2HCl = MgCl2 + H2O
Mg(OH)2 + 2HCl = MgCl2 + H2O
10 3 10