Proszę o rozwiązanie tych 3 zadań na jeszcze dziś,
z góry dziękuje


W wyniku reakcji zasady sodowej NaOH z siarczanem(VI) miedzi (II) CUSO4 , powstało 19,6g wodorotlenku miedzi (II) Cu(OH)2 :
2NaOH + CuSO4 ----> Cu(OH)2 + Na2SO4

Oblicz ile gramów siarczanu (VI) miedzi (II) zużyto w tej reakcji chemicznej

2. Oblicz ile gramów wodory powstanie w wyniku reakcji rozkładu 36g wody


3.Do reakcji chemicznej użyto po 8g bromku i magnezu, Czy substraty przereagowały całkowicie ?? Oblicz masę produktu rekacji chemicznej

2

Odpowiedzi

2010-04-11T22:11:06+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.
160g CuSO4 - 98g Cu(OH)2
X - 19,6g
X=32g

2.
2H2O--->2H2 + O2
W wyniku rozkładu 36g wody powstaną 4 g wodoru

3.
Mg+Br2--->MgBr2

24g Mg - 184g MgBr2
8g Mg - X
X=61,3g MgBr2

1 5 1
2010-04-11T22:19:38+02:00
Dane:
masa Cu(OH)2 =19,6g
masa molowa Cu(OH)2 = 98g/mol
masa molowa CuSO4 = 160g/mol
2NaOH + CuSO4 ----> Cu(OH)2 + Na2SO4
obliczamy mole Cu(OH)2 n=m/M
n=19,6/98 = 0,2 mole, to tyle samo moli bedzie CuSO4 = 0,2 mole
to masa m=n*M => 0,2*160 = 32g
zuzyto 32 g CuSO4

2. 2H2O = 2H2 + O2
Masa wody = 36g
masa czasteczkowa H2O = 18g/mol
to liczba moli: 36/18 = 2 mole, to zgodnie z reakcja mamy równiez 2 mole H2
zatem masa = 2*2(bo wodór jest czasteczkowy) = 4g wodoru


3. Mg + Br2= MgBr2
masa bromu = 8g
masa magnezu = 8g
masa molowa Mg = 24g/mol i Br2 = 2*80=160g/mol
z samych liczb widzimy ze bedzie nadmiar Mg, wykazemy porównujac liczby moli
Mg: 8/24 = 0.33 mola
Br: 8/160 = 0,05 mola
z 24 g Mg mamy 184g MgBr2
to z 8 -------------x
x = 61,3g