!!! NA DZISIAJ !!!
Proszę, wręcz błagam-potrzebuję tłumaczenia na JĘZYK ROSYJSKI krótkiego opisu SANKT-PETERSBURGA,(może być własny tekst-niekoniecznie ten, który podaje):

"Sankt Petersburg, Sankt-Pietierburg, Petersburg, 1914-1924 Piotrogród, Pietrograd, 1924-1991 Leningrad, miasto i wielki port w północnej Rosji, przy ujściu Newy, nad Zatoką Fińską. 4,1 mln mieszkańców (1997).

Założony 1703 przez Piotra I Wielkiego na Wyspie Zajęczej jako port morski. 1712-1918 stolica Rosji. Od XVIII w. ośrodek kultury i nauki. 1715 założono Akademię Morską, 1724 Akademię Nauk, 1773 Instytut Górniczy, 1819 uniwersytet. 1825 na placu Senackim w Sankt Petersburgu wybuchło powstanie dekabrystów. W 2. połowie XIX w. w mieście działali narodnicy.

22 I 1905 miała miejsce krwawa niedziela, która zapoczątkowała rewolucję 1905-1907. W 1917 rozgrywały się w Sankt Petersburgu wydarzenia rewolucji lutowej i październikowej. 1918-1920 atakowany dwukrotnie przez białogwardzistów N.N. Judenicza.
Podczas II wojny światowej od września 1941 do stycznia 1944 trwała niemiecka blokada miasta, podczas której zmarło z głodu ok. 630 tys. mieszkańców.

Drugi (po Moskwie) ośrodek gospodarczy i kulturalno-naukowy. Węzeł kolejowy i drogowy. Wielki port morski i rzeczny połączony z Morzami: Białym, Azowskim, Kaspijskim i Czarnym. Międzynarodowy port lotniczy. 41 wyższych uczelni, 47 muzeów (m.in.: Ermitaż, Muzeum Rosyjskie), Teatr Opery i Baletu im. S.M. Kirowa, filharmonia.

Miasto zbudowane jako jednolity zespół urbanistyczny wg projektów najlepszych zachodnich i rosyjskich architektów (m.in.: K.I. Rossiego, W.W. Rastrellego, W.P. Stasowa, A.N. Woronichina).

Ważniejsze zespoły architektoniczne: twierdza Petropawłowska z soborem (1712-1733), klasztor Smolny z soborem (1748-1764), Pałac Zimowy (1754-1762), Akademia Sztuk Pięknych (1764-1788), pomnik Piotra I Wielkiego (Spiżowy Jeździec, 1782), Pałac Marmurowy (1768-1785), Pałac Taurydzki (1783-1789), sobór Kazański (1801-1811), sobór Św. Izaaka (1818-1858), Wyspa Wasylewska z gmachem Giełdy Morskiej (1805-1810), Admiralicja (1806-1823), Instytut Górniczy (1806-1811), Instytut Smolny (1806-1808), Brama Narwska (1833).

Po 1945 powstały nowe dzielnice, prospekty, parki, budowle użyteczności publicznej (m.in. stadion S.M. Kirowa, 1950), zespół memorialny na cmentarzu Piskariowskim (1960), port lotniczy (1974)."

Oczywiście może być w zmienionej formie itp.

1

Odpowiedzi

2010-04-11T22:05:56+02:00
"Санкт-Петербург, Санкт-Pietierburg, Санкт-Петербург, Петроград 1914-1924, Pietrograd, 1924-1991 Ленинград, город и большой порт на севере России, в устье Невы, на Финском заливе. 4,1 млн. жителей (1997).

Основанная в 1703 году Петр I Великий Заячьем острове, как морской порт. 1712-1918 столица России. В восемнадцатом веке, центр культуры и науки. Морская академия была основана в 1715, 1724 Академии наук, 1773 Институт горного университета 1819. 1825 Сенатской площади в Санкт-Петербурге восстание декабристов. Во 2 в середине девятнадцатого века, в городе действовали народники.

22 января 1905 состоялась Кровавое воскресенье, которое началось революции 1905-1907 гг. В 1917 году состоялся в Санкт-Петербурге события Февральской революции и в октябре. 1918-1920 дважды подвергся нападению со стороны Н. Н. белогвардейцев Юденича.
Во время Великой Отечественной войны с сентября 1941 по январь 1944 года принял немецкой блокады города, во время которого погибло от голода около 630 тысяч. жителей.

Второй (после Москвы) центр экономической, культурной и научной. Дорожные и железнодорожные пути. Великой морской и речной порт подключен к морей: Белого, Азовского, Черного и Каспийского. Международный аэропорт. 41 университетов, 47 музеев (таких, как Эрмитаж, Русский музей), Театр Оперы и Балета. Свежий дело Кирова, филармонический оркестр.

Город строился как единый городской комплекс проектов ведущими западными и русскими архитекторами (например, К. И. Росси, WW Rastrellego, WP Стасов, Woronichina).

Основные архитектурные команды: Петропавловской крепости совета (1712-1733), совет Смольного монастыря (1748-1764), Зимний дворец (1754-1762), Академии изящных искусств (1764-1788), памятник Петру Великому (Медный всадник ", 1782 ), Мраморный дворец (1768-1785), Дворец Taurydzki (1783-1789), совет Казани (1801-1811), церковный собор. Исаак (1818-1858), остров здания Wasylewska морской Exchange (1805-1810), Адмиралтейство (1806-1823), Институт горного дела (1806-1811), Смольный институт (1806-1808), Ворота Narwska (1833).

После 1945 года новые районы, брошюры, парков, общественных зданий (в том числе стадион имени С. М. Кирова, 1950), команда на кладбище memorialny Piskariowskim (1960), аэропорт (1974). "nie jestem pewien czy do końca dobrze jest to przetłumaczone ale myślę, że przy nauczycielu jakoś to przejdzie:D