Odpowiedzi

2010-04-11T22:06:24+02:00
W grupie uczestników wycieczki średnia wieku wynosiła 12 lat. Najstarszy z uczestników miał 20 lat, a średnia wieku pozostałych wynosiła 11 lat. Jak liczna była ta grupa?
x-liczba uczestników
12x-suma wieku uczestników
20+11(x-1) -suma wieku uczestników

12x=20+11(x-1)
12x=20+11x-11
x=9
14 3 14