Odpowiedzi

2010-04-11T22:11:56+02:00
Być obywatele świata, to znaczy wszystkie narody traktować jako równe.Nie wywyższać się ponad innych. Nie uważać kogoś za gorszego, tylko dlatego, ze np. ma inny kolor skóry. Szanować cudze poglądy. Być tolerancyjnym wobec odmiennych kultur, religii. Nie wyśmiewać osób, które żyją inaczej niż my. Nie pouczać ich. Starać się pokazać innym , że wszyscy jesteśmy sobie równi. Niezależnie od kraju w którym się wychowujemy i od tego jak bardzo się od siebie różnimy. Nie poniżać innych, bo w gruncie rzeczy wszyscy jesteśmy tak samo dobrzy, wszyscy jesteśmy ludźmi, którzy mają swoje prawa i nie powinniśmy ich nikomu odbierać.
13 3 13
2010-04-11T22:16:44+02:00
Obywatel świata to kosmopolita. Jest to człowiek, który nie czuje się emocjonalnie związany z własnym krajem. Dla niego ojczyzną jest cały świat. W każdym miejscu na świecie czuje się tak samo dobrze. Nie czuje szczególnego przywiązania do żadnego państwa.
Taki człowiek nie czuje się Krakowiakiem, Polakiem czy Europejczykiem. W każdym mieście, w każdym kraju i na każdym kontynencie czuje się jak w domu. Dzieje się tak ponieważ nie ma on wykształconego specjalnego stosunku do kraju, z którego pochodzi. Człowiek taki raczej nie czułby obowiązku obrony kraju, z którego pochodzi w razie zagrożenia. W takiej sytuacji bez problemu wyjechałby do innego, bezpiecznego miejsca.
13 3 13