Odpowiedzi

2010-04-11T22:19:24+02:00
Napisz rownanie prostej rownoleglej oraz prostej prostopadlej do prostej o rownaniu 2x-3y+12=0 i przechodzacej przez punkt P(-2;4) POMOCY

2x-3y+12=0
3y=2x+12
y=2/3 x+4

a=2/3

prosta równoległa ma taki sam współczynnik a

y=2/3 x+b
P(-2;4)

4=2/3(-2)+b
4=-4/3+b
b=4+1 i 1/3
b=5 i 1/3

y=2/3 x+5 i 1/3

prostopadła ma a=-3/2

y=-3/2 x+b
P(-2;4)

4=-3/2(-2)+b
4=3+b
b=1

y=-3/2 x+1