Odpowiedzi

2009-11-03T20:20:39+01:00
Zależy to od objętości gazu i jego sprężeniu
1 2 1
2009-11-03T20:26:00+01:00
PV = nRT

P = nRT/V

P - ciśnienie
n - liczba moli gazu
R - stała gazowa
T - Temperatura
V - objętość

To równanie jest równaniem gazu doskonałego

Dużo dokładniej stan gazu opisuje równanie wan der waalsa

Równanie van der Waalsa – równanie stanu gazu wiążące parametry stanu gazu (ciśnienie p, objętość V i temperaturę T).

Wyprowadzone przez Van der Waalsa w roku 1873 jako rozszerzenie równania stanu gazu idealnego (równanie Clapeyrona), Van der Waals wprowadził poprawkę uwzględniającą objętość cząsteczek gazu (b) oraz oddziaływanie wzajemne cząsteczek gazu (a/V²).

Najczęściej podawane jest dla objętości molowej gazu (dla 1 mola gazu, V = Vm):

(P+a/V₂m)(V-b) = RT

Gdzie:

* a - stała charakterystyczna dla danego gazu, uwzględniająca oddziaływanie między cząsteczkami gazu (cząsteczki gazu przyciągają się, w wyniku czego rzeczywiste ciśnienie gazu na ścianki naczynia jest mniejsze niż w przypadku, gdyby tego oddziaływania nie było)
* b - stała charakterystyczna dla danego gazu, uwzględniająca skończone rozmiary cząsteczek (cząsteczki zajmują jakąś objętość)
* p - ciśnienie,
* Vm = V/n - objętość molowa, gdzie:
o V - objętość
o n - liczność (ilość gazu) w molach
* T - Temperatura bezwzględna,
* R - uniwersalna stała gazowa
1 1 1
2009-11-03T21:26:18+01:00