Rozwiąż równania:
1. -2x-7=11
2. 2(13-x)-9=1
3. 3(x+3)=2(x+4)+x+1
4. 4(x-2)-2(x-4)=5(x+1)-3x
5. 2(x-4)=2(2x-1)+6(x+1)
6. y...1.....7
...-- + -- = --
...2....3....6

7..y+3
...----- -(1-y) = 3,5
....2
8. 2y+4
----- =½y+1
.....4

9. y-5....2y+3...1...y+7...y
---- + ----- + -- = ---- + --
....2.......5.....3....15....2

10. 5x-0,8=0,1+2x
11. -0,07(10x-1)=0,3x
12. 0,83x+0,82=0,23+1,52
13. 4x...5x
.....-- - -- = 1
.....9...12
14. 1-9y...19+3y
.....---- = ------
......5.......8


Daję naj.
Nie są trudne, ale zależy mi na czasie dlatego tak dużo punktów.
te kropki są zamiast space.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T23:22:14+02:00
1)-2x-7=11
-2x=11+7
-2x=18 /: (-2)
x= -9

2) 2(13-x)-9=1
26-2x-9=1
-2x=1-26+9
-2x=-16 / : (-2)
x= 8
3)3(x+3)=2(x+4)+x+1
3x+9=2x+8+x+1
3x-2x=9-9
x= 0
4)4(x-2)-2(x-4)=5(x+1)-3x
4x-8-2x+8=5x+5-3x
2x-2x=5
0 = 5 nieprawda (x należy przekreślić)
5)2(x-4)=2(2x-1)+6(x+1)
2x-8=4x-2+6x+6
2x-10x=8+4
-8x=12 /: (-8)
x= -1½
6) y 1 7
-- + -- = --
2 3 6

3y 2 7
-- + -- = --
6 6 6

3y 7 2
-- = -- - --
6 6 6

3y 5 3
-- = -- / : ( --)
6 6 6
5
y=-- = 1⅔
3
7. y+3
----- -(1-y) = 3,5 //* 2
2

y+3 -2+2y= 7
3y=7-1
3y=6 /: 3
y=2
8. 2y+4
----- =½y+1 /*4
4
2y+4=2y+4
2y-2y=4-4
0=0

9. y-5 2y+3 1 y+7 y
---- +----- + -- = ---- + -- / * 30
2 5 3 15 2

15(y-5) + 6(2y+3) + 10 = 2(y+7) + 15y
15y - 75 + 12y +18 +10 = 2y +14 +15y
27y -17y = 47 +14
10y = 61 / : 10
y = 6,1
10. 5x-0,8=0,1+2x
5x-2x= 0,8+0,1
3x= 0,9 /: 3
x = 0,3

11. -0,07(10x-1)=0,3x
-0,7x + 0,07 = 0,3x
-0,7x - 0,3x = - o,07
-x = -0,07 /: (-1)
x= 0,

12. 0,83x+0,82=0,23+1,52
0,83x = -0,82 +1,75
0,83x = 0,93 / : 0,83
x ≈ 1,12

13. 4x 5x
-- - -- = 1
9 12

16x 15x
----- - ---- = 1
36 36
1x 36 1
---- = --- / : ( ---- )
36 36 36

x= 36


14. 1-9y 19+3y
---- = ------ / * 40
5 8

8(1-9y) = 5(19+3y)
8-72y = 95 + 15y
-72y -15y = 95 -8
-87y = 87 / : (-87)
y = -1