Ustal, które z wyróżnionych wyrazów są podmiotami, a które określeniami.Podmioty podkreśl linią ciągłą,a określenia- przerywaną.

Wchodzi król.Wita królową.Dworzanie kłaniają się.Pozdrawiając władcę.Zjawia się służba.Przynosi potrawy.Nalewa wino.Rozpoczyna się uczta.Muzykanci przygotowują się .Stroją instrumenty.

1

Odpowiedzi

2009-04-26T11:05:21+02:00
Wchodzi król.Wita królową.Dworzanie kłaniają się.Pozdrawiając władcę.Zjawia się służba.Przynosi potrawy.Nalewa wino.Rozpoczyna się uczta.Muzykanci przygotowują się .Stroją instrumenty.

Podmioty: król, dworzanie, służba, uczta, muzykanci
i chyba chodziło Ci o orzeczenia, orzeczenia: wchodzi, wita, kłaniają się, zjawia się, przynosi, nalewa, rozpoczyna się, przygotowują się, stroją