Odpowiedzi

2010-04-11T22:24:58+02:00
Ciało o masie 10 kg żucono pionowo do góry: Ek równa 3000J. Na jaka wysokosc wzniesie się tociało jezeli 500 J energii uległo rozproszeniu

m=10 kg
Ek=300J
h=?
E=500J

Ek=mgh+E
3000J=10kg*10m/s²*h+500J
2500J=100h kg*m/s² h
h=2500/100 m
h=25 m
2010-04-11T22:25:03+02:00
Ek=Ep-500
Ep=Ek-500
Ep=3000-500
Ep=2500
mgh=2500
h=2500/mg
h=2500/10*10
h=2500/100
h=25 m