1. Zapisz cząsteczkowo, jonowo i jonowo w sposób skrócony równania reakcji zobojętniania:
a) wodorotlenku wapnia z kwasami: HCI, H2SO4, HNO3.

2. Korzystając z tabeli rozpuszczalności soli, zapisz cząsteczkowo, jonowo i jonowo w spośób skrócony równania reakcji:
a) BaCI2 z H2So4

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T22:34:06+02:00
2HCI + Ca(OH)2 => CaCl2 + 2H2O
2H+ + 2CI- + Ca(OH)2 => Ca2+ 2Cl- + 2H2O

H2SO4 + Ca(OH)2 => CaSO4 + 2H2O
2H+ + SO42- + Ca(OH)2 => CaSO4 + 2H2O

2HNO3 Ca(OH)2 => Ca(NO3)2 + 2H2O
2H+ + 2NO3- Ca(OH)2 => Ca2+ + 2(NO3)- + 2H2OBaCI2 + H2SO4 => BaSO4 + 2HCl
Ba2+ 2CI- + 2H+ SO42- => BaSO4 + 2H+ + 2Cl-

SKRÓCONE TO JUŻ SOBIE SAMA NAPISZESZ