Odpowiedzi

2009-11-03T20:22:25+01:00
Monteskiusz głosił trójpodział władzy na: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.
17 4 17
2009-11-03T20:23:35+01:00
Monteskiusz w Listach perskich (1721) poddał krytyce porządek panujący we Francji przed rewolucją, traktując ustrój państwowy Wielkiej Brytanii jako wzorzec do naśladowania.
11 3 11
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T20:27:31+01:00
Według teorii Monteskiusza w państwie powinien panować trójpodział władzy państwowej. Odrębne instytucje miały pełnić rolę ustawodawczą, polegającą na tworzeniu dobrego i sprawiedliwego prawa, inne wykonawczą - odpowiedzialną za wprowadzenie go w życie, a jeszcze inne - sądowniczą- dbającą o przestrzeganie zasad sprawiedliwości. Żadna z wymienionych władz nie powinna uzyskać przewagi nad pozostałymi, gdyż rządy skupione w rękach jednej instytucji lub osoby z czasem prowadzą do nadużyć.
23 4 23