Przedstaw schemat elektrolizy, napisz równania reakcji elektrodowych i określ produkty elektrolizy:
a) wodnego roztworu CuCI2
b) wodnego roztworu HCI
c) wodnego roztworu BiCL3

2. Przedstaw schemat elektrolizy, napisz równania reakcji elektrodowych i określ produkty elektrolizy:
a) stopionego NaCL
b) stopionego NiCI2
c) stopionego ZnCI2

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T00:22:28+02:00
A) wodnego roztworu CuCI2
K (−) Cu2+ + 2 e → Cu
A (+) 2Cl− → Cl2↑ + 2e

b) wodnego roztworu HCI
K(-) 2H+ +2e-->H2
A(+)2Cl− → Cl2↑ + 2e
c) wodnego roztworu BiCL3
Bi 3+ + 3 e- -> Bi
6 Cl- - 6e- ->3 Cl2


a) stopionego NaCL
k(-) Na+ + e-->Na
A(+) 2Cl- - 2e- -> Cl2


b) stopionego NiCI2
K(-)Ni2+ +2e --> Ni

A(+)2Cl- - 2e- -> Cl2

c) stopionego ZnCI2
K(-) Zn2+ +2e-->Zn
A(+) 2Cl- ------> Cl2 + 2e
2 4 2