Zad 1
Obwód prostokąta wynosi 40cm. Jeśli krótszy bok zwiększymy o 4cm, a dłuższy skrócimy o 5cm, to otrzymamy kwadrat. Oblicz pole tego prostokąta.
Wynik ma wyjść 79,75 cm (kwadratowego)

Zad 2
Dwie beczki zawierają 351 l wody, gdy z pierwszej beczki wypuścimy szóstą część, a z drugiej trzecią część, to wtedy w obu beczkach pozostanie taka sama ilość wody. Ile litrów wody jest w obu beczkach.
Wynik to 156 i 195.
Pomóżcie pilnie!!!!!!

1

Odpowiedzi

2010-04-11T22:57:35+02:00
Zad1
ob=40 cm
po odjęciu od krótszego bok 4 cm a od dłuższego 5 cm wynika, że:
krótszy bok a= 5,5 cm
dłuższy bok b= 14,5 cm
P=a×b
P= 5,5 ×14,5= 79,75zad2
1 beczka ................................2 beczka
351 : 6 = 58,5 ..........................351 : 3 = 117

58,5 + 117 = 175,5 litry z wylanych beczek

pozostało 175,5 podzielic na dwie beczki = 87,75

1 beczka ........to co zostało + to co wylane = cała beczka
87,75 + 58,5 = 146,25

2 beczka......... to co zostało + to co wylane = cała beczka
87,75 + 117 = 204,75