Mam kłopoty z rozwiązaniem tych zadań, proszę o pomoc.

Zadania w języku - Turbo Pascal.

1)Napisz program który obliczy iloraz dwóch liczb,pamiętając że dzielnik jest różny od zera.
2)Napisz program który z dwóch liczb całkowitych pokaże która jest większa,mniejsza lub równa.
3)Napisz program który będzie wskazywał do jakiego typu szkoły chodzi dziecko,do podstawówki,gimnazjum,średniej.
4)Napisz program który pokaże z jakiego jesteśmy znaku zodiaku.
5)Napisz program który będzie zmienić cyfry od 1 do 10 z arabskich na rzymskie.
6)Napisz program który będzie sprawdzać poprawność podanego hasła.
7)Napisz program który będzie przeliczał jednostki powierzchni,masy i długości.
8)Napisz program, który będzie podawał wyniki obliczeń wg poniższych wzorów:


3A
1) Y = 2(a+b)+ -----
C


2) 3b+2a - 5
Z = ------------
d - 5

1

Odpowiedzi

2010-04-14T21:55:01+02:00
Zad 1
uses crt;
var
a,b:integer;
begin
clrscr;

writeln('podaj 2 liczby');
readln(a,b);
if a>b then writeln('wieksza a');
if b>a then writeln('wieksza b');
if a=b then writeln('a r˘wna sie b');
readkey;
end.
zad 2
uses crt;
var
a,b:integer;
begin
clrscr;

writeln('podaj 2 liczby');
readln(a,b);
if a>b then writeln('wieksza a');
if b>a then writeln('wieksza b');
if a=b then writeln('a r˘wna sie b');
readkey;
end.
4
uses crt;
var m,d:integer;
begin
clrscr;
writeln('podaj swoja date urodzenia');
read(m,d);
if ((m=3) and (d>=21)) or ((m=4) and (d<=20)) then
writeln('jetses baranem');
if ((m=4) and (d>=20)) or ((m=5) and (d<=20)) then
writeln('jestes bykiem');
if ((m=5) and (d>=21)) or ((m=6) and (d<=21)) then
writeln('jetses blizniakami');
if ((m=6) and (d>=22)) or ((m=7) and (d<=22)) then
writeln('jetses rakiem');
if ((m=7) and (d>=23)) or ((m=8) and (d<=22)) then
writeln('jestes lwem');
if ((m=8) and (d>=23)) or ((m=9) and (d<=22)) then
writeln('jestes panna');
if ((m=9) and(d>=23) or ((m=10) and (d<=22))) then
writeln(' jestes waga');
if ((m=10) and(d>=23) or ((m=11) and (d<=21))) then
writeln('jetes skorpionem');
if ((m=11) and (d<=22) or ((m=12) and (d<=21))) then
writeln('jetses strzelcem');
if ((m=12) and (d<=22) or ((m=1) and (d<=19))) then
writeln('jetses koziorozcem');
if ((m=1) and(d<=20) or ((m=2) and (d<=18))) then
writeln('jestes wodnik');
if((m=2) and (d<=19) or ((m=3) and (d<20))) then
writeln('jetses ryba')
else writeln('nie ma takiej daty');
readkey;
end.

jak nie bd dzialac 4 to popraw troche