Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T21:19:25+01:00
S - droga w ruchu jednostajnie zmiennym = v₀t + at²/2
v₀ - prędkość początkowa w tym przypadku = 0 to v₀t = 0
s = at²/2 stąd 2s = at² stąd t² = 2s/a to t = √2s/a
a = 8 cm/s² = 0,08 m/s²
s = 1600 cm = 16 m
t = √2s/a = √2 razy 16 dzielone przez 0,08 = √32/0,08 = √400 = 20 s
ciało przebyło 1600 cm w czasie 20 sekund