1.Obszar nieużytków rolnych o powierzchni 3 ha podzielono na działki o powierzchni 5a i 7a. Liczba mniejszych działek stanowi 60% liczby działek większych. Ile większych działek uzyskano w wyniku podziału ??

2. Drewniany klin ma kształt ostrosłupa czworokątnego o krawędzi podstawy długości 6 cm. Krawędz boczna jest nachylona do plaszczyzny podstawy pod kontem 60 stopni. Kin wykonano z wysuszonego drzewa jodłowego , którego 1 m^3 waży 410kg. Ile kg waży takich 100 klinów???

Pomocy !!!

1

Odpowiedzi

2010-04-12T01:00:39+02:00
Zad 1.
x - ilość większych działek
y - ilość mniejszych działek

7x + 5y = 300
0,6 x = y

7x + 5(0,6x) = 300

7x + 3x = 300
10x = 300 / :10

x = 30
Uzyskano 30 większych działek.

Zad 2.
Schemat do zadania w załączniku

V=?
V = ⅓ Pp*H
Pp = 6²=36 [cm²]

H = ?
b = 3√2
H = b√3
H = 3√6

V = ⅓ Pp * H
V = 12 * 3√6
V = 36√6 [cm³] - objętość jednego klina

36√6 * 100 = 3600√6 [cm³] - objętość 100 klinów
3600√6 [cm³] ≈ 8818 [cm³] = 0,008818 [m³]

1m³ waży 410 kg
0,008818 * 410 ≈ 3,615

100 takich klinów ma masę ok. 3,615 kg
2 5 2