Odpowiedzi

2010-04-12T01:30:59+02:00
Zad1
3+3²+3³+3⁴+...+3¹⁰⁰=3(1+3)+3³(1+3)+3⁵(1+3)+...+3⁹⁹(1+3)=(1+3)(3+3³+3⁵+...+3⁹⁹)=4(3+3³+3⁵+...+3⁹⁹)=4*3(1+3²+3⁴+3⁶+...+3⁹⁸)=12(1+3²+3⁴+3⁶+...3⁹⁸)
12 jest podzielna przez 6
12(1+3²+3⁴+3⁶+...3⁹⁸):6=2(1+3²+3⁴+3⁶+...3⁹⁸)
zad3
chyba b,c jest szukane?
y=x²+bx+c
x₁=-3
x₂=5
a=1
y=(x+3)(x-5)
y=x²-5x+3x-15
y=x²-2x-15
b=-2
c=-15
zad2
log₃(log30/3)
log₃(log10) , log10=1
log₃1=0 wydaje mi się że 2zad tak bedzie
7 4 7