Bryła metalowa waży w powietrzu 320N, a po całkowitym zanurzeniu w wodzie 280N. Bryła drewniana waży w powietrzu 160 N. Gdy obie bryły są związane ze sobą i całkowicie zanurzone w wodzie to ważą 120N. Oblicz gęstość metalu i gęstość drewna. Wykonaj odpowiedni rysunek. Pilne!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T23:37:24+01:00
Fw (siła wyporu) w sytuacji, gdy bryła jest całkowicie zanurzona w wodzie, jest równa ciężarowi wypartej wody
Q = Fw
Fw = 320N – 280N = 40N
Fw=d(cieczy) * g * V
g- stała grawitacji dla Ziemi = ok. 9,81m/s^2 = ok. 10m/s^2
40N=1000kg/m^3 * 10N/kg * V
d (gęstość) = m/V
m = g*V
V = m/g
V=0,004m^3
Fc=mg
m=320N/10N/kg
m (bryły metalowej) =32kg
m = V * d
d=32kg/0,004m^3
d (bryły metalowej)=8000kg/m^3

ciężar całkowity = 320N+160N=480N
całkowita siła wyporu = 480N-120N=360N
siła wyporu od drewna = 360N-40N=320N
320N=1000kg/m^3 * 10N/kg * V
V=0,032m^3
d=16kg/0,032m^3
d=500kg/m^3
Gęstość metalu wyniesie 8000kg/m^3, gęstość drewna wyniesie 500kg/m^3
5 4 5