WAŻNE
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kwotę 15000 zł wpłacono na lokatę półroczną z oprocentowaniem rocznym 4%. Jaka kwotę otrzymamy po dwóch latach oszczędzania?o jeszcze jedno...
Obwody 3 podobnych wielokątów foremnych są w stosunku
1 : 4 : 7. Suma pól tych wielokątów wynosi 660. Oblicz ich pola.

DAM NAJ! ;)

3

Odpowiedzi

2010-04-11T23:36:12+02:00
1.
PS - procent składany

PS=15000 * (1+0,04)^2=16224

2.
x+4x+7x=660
x=55
P1=55
P2=220
P3=385
2010-04-11T23:38:29+02:00
Ja potrafie tylko pierwsze:

1500zł - kwota

4%- oprocentowanie roczne

4% : 2 = 2%- oprocentowanie pół roczne

4% * 2 = 8- oprocentowanie na 2 lata

1500 - 100%
x - 8%

x= 8%*1500/100% = 120zł

1500zł + 120zł = 1620zł

Odp.: Po dwóch latach oszczędzania otrzymamy 1620 zł.
2010-04-12T00:06:54+02:00
Zad.1) Wzór na kapitał składany:
k= kp(1+ p/(100*m))^(n*m)
gdzie:
k to kapitał końcowy
kp to kapitał początkowy,
m to liczba okresów kapitalizacji odsetek w ciągu roku
n to liczba lat
p to roczna stopa procentowa
mamy:
kp= 15000zł
p= 4% oprocentowanie roczne
n= 2 lata
m= 2 lokata półroczna (2 okresy kapitalizacji w roku)
k= 15000zł*(1+ ⁴/(₁₀₀*₂))²*²
k= 15000zł*(1+ 0,02)⁴= 15000zł*(1,02)⁴≈ 15000zł*1,082432
k≈ 16236,48 zł
Odp. Po dwóch latach oszczędzania otrzymamy 16236,48 zł.
Zad.2)
Obwody wielokątów podobnych są w stosunku 1:4:7,
czyli ich obwody L₁, L₂, L₃ oraz boki są podobne w skali:
L₂/L₁= 4:1 = 4, oraz L₃/L₁ = 7:1 = 7,
natomiast pola wielokątów są podobne w skali k²,
czyli P₂/P₁= 4², stąd P₂= 16P₁
oraz P₃/P₁= 7², stąd P₃= 49P₁
Suma pól wielokątów P₁+ P₂+ P₃= 660
P₁+ 16P₁+ 49P₁= 660
66P₁ = 660, stąd P₁= 660: 66= 10
P₂= 16P₁= 16*10 = 160
P₃= 49P₁= 49*10 = 490
Odp. Pola wielokątów podobnych, których obwody są
stosunku 1:4:7 wynoszą 10, 160, 490.