Odpowiedzi

2010-04-11T23:49:51+02:00
1) metal + niemetal→sól
2) metal + kwas→sól + wodór
3)tlenek metalu + kwas→sól + woda
4) wodorotlenek metalu + kwas→ sól + woda

Piszę reakcje wg ww kolejności:
1) Ca + Cl₂→CaCl₂
wapń + chlor→chlorek wapnia

2) Ca + 2 HCl→CaCl₂ + H₂
wapń + kwas solny→chlorek wapnia + wodór

3)CaO + 2 HCl→CaCl₂ + H₂O
tlenek wapnia + kwas solny→chlorek wapnia + woda

4)Ca(OH)₂+ 2 HCl→CaCl₂ + 2 H₂O
wodorotlenek wapnia + kwas solny→chlorek wapnia + woda
5 3 5
2010-04-12T00:01:18+02:00
Napisz rowniania reakcji otrzymywania chlorku wapnia 4 roznymi metodami...(CaCl2)

Ca+Cl2->CaCl2
CaO+ 2Hcl->CaCl2+H2O
Ca(OH)2+ 2Hcl->CaCl2+2H2O
Ca+2HCl->CaCl2+H2
3 3 3