Zapisz:
a) sumę liczby x i liczby o 1 większej od x.
b) sumę liczby a i sześcianu liczby x.
c) liczbę o 3 mniejszą od iloczynu liczb a i b.
d) liczbę 3 razy większą niż suma liczb n (do kwadratu) i 25.
e) iloraz sumy liczb a i b przez 4.

PILNE!

2

Odpowiedzi

2010-04-12T00:53:48+02:00
A) sumę liczby x i liczby o 1 większej od x.
x+1+x=2x+1

b) sumę liczby a i sześcianu liczby x.
a+x3 (x3-oznacza x do sześcianu)

c) liczbę o 3 mniejszą od iloczynu liczb a i b.
a*b-3

d) liczbę 3 razy większą niż suma liczb n (do kwadratu) i 25.
3*(n2+25)

e) iloraz sumy liczb a i b przez 4.
(a+b):4
11 4 11
2010-04-12T00:54:12+02:00
A) sumę liczby x i liczby o 1 większej od x.
X+(X+1)

b) sumę liczby a i sześcianu liczby x.
a+x³

c) liczbę o 3 mniejszą od iloczynu liczb a i b.
(a*b)-3

d) liczbę 3 razy większą niż suma liczb n (do kwadratu) i 25.
3(n²+25)

e) iloraz sumy liczb a i b przez 4.
(a+b):4
28 4 28