1. Obracamy dwa jednakowe trójkąty prostokątne o przyprostokątnych długości 2 cm i 6 cm - jeden wokół krótszej przyprostokątnej, a drugi wokół dłuższej przyprostokątnej. Który z Otrzymanych stożków ma większą objętość ?

2. Oblicz objętość stożka powstałego w wyniku obrotu:
a) trójkąta równobocznego o boku 4 cm wokół wysokości,
b) trójkąta równoramiennego o podstawie 8 cm i ramieniu 12 cm...

1

Odpowiedzi

2010-04-12T06:46:31+02:00
1.

V=πr² * H :3

V₁=π*2²*6 : 3= 8π
V₂=π*6²*2:3=24π

2.

A) 4²-2²=h²
16-2=h²
h=√12
h=2√3

V=π*2²*2√3 :3=8√3π :3= 2⅔√3π

b) 12²-4²=h²
144-16=h²
h=√128
h=8√2

V=π*4²*8√2:3 = π128√2 :3

:)
1 5 1