Odpowiedzi

2010-04-12T06:59:03+02:00
Rolnictwo uprzemysłowione występuje w szczególności w krajach wysoko rozwiniętych, lecz które nie mają zbyt dużej powierzchni (np. Stany Zjednoczone charakteryzują się rolnictwem uprzemysłowionym ze względu na dużą powierzchnię obszaru rolniczego i wysoką średnią powierzchnię gospodarstw rolnych pomimo wysokich nakładów choćby na nawożenie i nawadnianie), będą to więc wysoko rozwinięte kraje zachodniej Europy (np. Holandia, Włochy i wspomniana wcześniej Francja).
2010-04-12T06:59:56+02:00
Rolnictwo dzielimy na intensywne i ekstensywne.
To o które chodzi w zadaniu to rolnictwo intensywne.
Nie wymaga ono dużej powierzchni na uprawę, występuje tam gdzie wykorzystuje się nowe metody upraw, np. we Francji...stosują tam dużo nawozów, a zbiory są o wiele większe niż ze zwykłych upraw.