Odpowiedzi

2010-04-12T11:10:51+02:00
NEGATRYWNE:

Ekonomiczne:

- prawo do pracy,

- prawo do odpowiednich warunków pracy,

- prawo do strajku,

- prawo do wolnych związków zawodowych.

Socjalne:

- prawo do zabezpieczenia socjalnego,

- prawo rodziny do ochrony i opieki,

- prawo do ochrony zdrowia,

- prawo do odpowiedniego poziomu życia.

Kulturalne:

- prawo do nauki,

- prawo do udziału w życiu kulturalnym,

- wolność nauki i sztuki.

POZYTYWNE:

- prawo do ubezpieczeń społecznych,

- prawo do pracy,

- prawo do odpowiedniego i zadowalającego wynagrodzenia,

- prawo do urlopu i wypoczynku,

- prawo do odpowiedniej stopy życiowej (wyżywienia, odzieży, mieszkania, opieki lekarskiej, koniecznych świadczeń socjalnych),

- prawo do zabezpieczenia na wypadek bezrobocia, choroby, niezdolności do pracy, wdowieństwa, starości, niezawinionej utraty środków do życia,

- prawo do nauki,

- prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeństwa.
3 3 3